News ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
 

ตลาดสีเขียว
Update : 6 สิงหาคม 2562
เมื่อวัน ที่ 1 สิ่งหาคม 2562 โรงพยาบาลปางศิลาทองได้เปิด ตลาดนัดสีเขียว Green  ...
ดูรายละเอียด...

การแข่งขันเรือยาว
Update : 6 สิงหาคม 2562
จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดการแข่งขันเรือยาววันที่ 9-10 สิงหาคม 2562 ...
ดูรายละเอียด...
 
 
  การออกบริการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
Update : 31 กรกฏาคม 2562
การออกบริการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้สูงอายุในพ ...
ดูรายละเอียด...
 
  มีน้ำใจ แบ่งปันและช่วยเหลือ
Update : 3 กรกฏาคม 2562
คุณลุงพาลูกมารับยาตามนัดที่โรงพยาบาลปางศิลาทอ ตาก ...
ดูรายละเอียด...
 
  ดอกไม้แทนคำขอบคุณ
Update : 19 มิถุนายน 2562
คนไข้มามอบดอกไม้ ให้หมอและพยาบาล ที่โรงพยาบาลปางศิ ...
ดูรายละเอียด...
 
  การประกวด CQI นวัตกรรม
Update : 28 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงาน ...
ดูรายละเอียด...
 
  ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2562
Update : 13 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12กุมภาพันธ์2562 โรงพยาบาลปางศิลาทอง ได้มี ...
ดูรายละเอียด...
 
  คำประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
Update : 20 ธันวาคม 2561
คำประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ...
ดูรายละเอียด...