ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง/ITA
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 11 รายการ  โดย ->กลุ่มงานเภสัชกรรม [จัดซื้อจัดจ้าง]
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ  โดย ->WabAdmin11236 [รับสมัครงาน]
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๑ รายการ  โดย ->WabAdmin11236 [จัดซื้อจัดจ้าง]
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒ รายการ (Amlodipine ๑๐ mg tablet และ Enalapril maleate ๕ mg tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กพ 0032.303/ข63.58  โดย ->WabAdmin11236 [จัดซื้อจัดจ้าง]

อ่านทั้งหมด...icon